საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო დაწესებულების,
მანდატურის სამსახური
ბულინგი

უგულებელყოფა ეს არის ბავშვის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის აუცილებელი საჭიროებების (საკვები, საცხოვრებელი, ტანსაცმელი, მოვლა, ყურადღება, განათლება და სხვა) რეგულარული დაუკმაყოფილებლობა მშობლის თუ მეურვის მხრიდან, ობიექტური მიზეზების გამო (სიღარიბე, ფსიქიკური დაავადებები, გამოუცდელობა) ან ამგვარი მიზეზების გარეშე.

ბავშვი უგულვებელყოფილია, თუ მას მშობლისა თუ მეურვის მხირდან მუდმივად აკლია საკვები, ტანსაცმელი, მოვლა, ყურადღება, სამედიცინო მეთვალყურეობა, რაც საფრთხეს უქმნის ბავშვის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. უგულებელყოფა შეიძლება იყოს ფიზიკური, სოციალური და ემოციური.

ფიზიკური უგულებელყოფა - ბავშვის ბიოლოგიური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა. მოზრდილები არ ზრუნავენ ბავშვის კვებაზე, ტანისამოსზე, ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე, ჯანმრთელობაზე.

ემოიური უგულებელყოფა - ბავშვის ფსიქოლოგიური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა, ალკოჰოლისკენ ან თამბაქოს მოხმარებისკენ წაბიძგება ან ნების დართვა და ა.შ.

სოციალური უგულებელყოფა - ბავშვის სოციალიზაციაზე, განათლებაზე არ ზრუნავენ, ბავშვი არ დაჰყავთ სკოლაში, არ აკმაყოფილებენ მის სპეციალურ საჭიროებებს, არ აფესებენ მის უნარებს.

ქცევითი და ემოციური ნიშნები, რომლებიც შეიძლება მიუთითებდეს უგულებელყოფაზე:

  • ბავშვის მოუწესრიგებელი გარეგნული იერსახე - უსუფთაო სახე და სხეული, ჭუჭყიანი და შეუფერებელი ტანსაცმელი, ბავშვს არ აქვს აუცილებელი მოხმარების საგნები;
  • ბავშვი მუდმივად დაღლილია, ეძინება, უჭირს ყურადღების კონცენტრირება;
  • ბავშვი მუდმივად მშიერია;
  • ბავშვი სკოლაში/ბაღში არარეგულარულად დადის;
  • ბავშვს არ აქვს ჰიგიენის ელემენტარული ჩვევები;
  • და ა.შ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: befriend.mes.gov.ge/contact/

საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში