საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო დაწესებულების,
მანდატურის სამსახური
დაბეზღება თუ თანადგომა?
უკან დაბრუნება