საქართველოს განათლებისა
და მეცნიერების სამინისტრო
საგანმანათლებლო დაწესებულების,
მანდატურის სამსახური
საინტერესო ინფორმაცია
სასკოლო ბულინგი: დეფინიცია, ინტერვენცია, პრევენცია

სასწავლო პროცესის ხარისხის და სკოლის ზოგადი ჩარჩოს პარალელურად, სასკოლო კლიმატის უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმს წარმოადგენს მოსწავლეების ფიზიკური და ფსიქიკური

რა არის სტრესი და ფსიქოლოგიური ტრავმა

რა არის სტრესი?

სტრესი ცნობილი კანადელი ფიზიოლოგის ჰანს სელიეს მიხედვით, ჩვენი ცხოვრების თანმდევია და შეიძლება ითქვას, სასარგებლოც, რადგან ის

სასკოლო გარემოსთან შეგუება

სკოლასთან პირველკლასელის ადაპტაცია სრულიად განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია, რადგან სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბებული დამოკიდებულებები და

ადიქცია

მთელს მსოფლიოში და ასევე საქართველოშიც, საგანგაშოა ბავშვებსა და მოზარდებში ადიქციური ქცევის პრობლემა. ეს არის ისეთი სახის უკონტროლო, აკვიატებული და არაჯანსაღი

ტყუილი ბავშვობის ასაკში

ბავშვები ტყუილების ლაპარაკს წარმოსახვის და მეტყველების განვითარების აქტიურ პერიოდში იწყებენ. ეს მნიშვნელოვანი მიღწევაა ბავშვის ფსიქიკურ განვითარებაში. მეტყველება საფუძვლად ედება ლოგიკური აზროვნების ფორმირებას,

საკლასო განხილვის სცენარი მოსწავლეთა შორის ძალადობის თემაზე

საგაკვეთილო განხილვის სცენარი პედაგოგებისათვის მოსწავლეთა შორის ძალადობის (ბულინგის) თემაზე

შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მე-8, მე-9, მე-10,